Gruppnummer verkstad: 054 – 14 47 80
Gruppnummer reservdelar: 054 – 14 47 90

Leif Andersson

Verkstadschef

054 - 14 47 32

Amir Santa

Reservdelschef

054-14 47 22

Jesper Karlsson

Servicerådgivare

054-14 47 35

Per Överström

Reservdelsrådgivare

054 - 14 47 24

Andreas Andersson

Driftledare verkstad

054-14 47 34

Peter Olsson

Garantiansvarig

054-14 47 26

Erik Wassberg

Tekniker

Lina Jansson

Tekniker

Othman Muhammad

Tekniker

Sefer Foric

Tekniker

Jimmy Lund

Tekniker

Leif Larsson

Leveransservicetekniker

Pavao Deronjic

Fastighet

070-619 51 13

Jan Sundberg

Lager

Hör av dig!